Bilo da se radi o jednokratnoj kupovini softvera ili o sklapanju ugovora o licenciranju, taj proces nije uvek jednostavan. U slučaju licenciranja većih organizacija potrebno je dobro poznavati različite opcije koje će korisniku osigurati potpuno licenciranje uz što niži trošak.

Nudimo različite vrste licenciranog softvera od anti-virus aplikacija do operativnih sistema i dijagnostičkog softvera. Naše osoblje je obučeno da utvrdi tačnu potrebu za softverom koji je Vama u datom trenutku potreban i pruži vam svu konsultantsku i tehničku podršku prilikom kupovine istog.

Shopping Cart and Computer keyboard
Shopping Cart and Computer keyboard